19824 SHADY LANE, St. Clair Shores, MI 48080 – 58050054861 - Charle...