17402 HAWTHORNE, Highland Park, MI 48203 – 2200019739 - Charles Lai...